Ali Omar / Spartamed Oy

Tietosuojaseloste

Kunnioitamme ja suojaamme yksityisyyttäsi.

Päivitetty viimeksi 3.3.2022

Keskeiset tietosuojaperiaatteemme

Arvostamme yksityisyyttäsi

Yksityisyys on tärkeä asia myös meille. Toiminnassamme olemme sitoutuneet kunnioittamaan yksityisyyttäsi sekä noudattamaan henkilötietojen käsittelyyn sovellettavaa lainsäädäntöä.

Kuvaamme tässä tietosuojaselosteessa mihin tarkoituksiin ja mitä henkilötietoa keräämme ja käsittelemme, kenellä on pääsy henkilötietoihisi sekä millaiset oikeudet ja vaikuttamismahdollisuudet sinulla on omiin tietoihisi. Ali Omar / Spartamed Oy:n rekisterinpitäjänä käsittelemme henkilötietojasi tietosuojaperiaatteiden ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Pyydämme että tutustut tietosuojaperiaatteisiimme huolellisesti, ja huomioit että toimintamme ja voimassaolevan lainsäädännön muuttuessa ja kehittyessä saatamme tehdä niihin päivityksiä.

Henkilötietojen luottamuksellisuus

Henkilötiedot ovat luottamuksellisia ja pääasiassa niiden käsittelyyn osallistuvat vain työntekijämme tai rajatusti sopimussuhteessa olevat alihankkijamme tai päämiehemme.

Henkilötietojen keräämisen ja käytön suunnitelmallisuus

Emme kerää, käsittele tai säilytä henkilötietoja tarpeettomasti.

Keskeiset käsittelytarkoitukset

Käytämme henkilötietoja pääasiassa omien palveluidemme toimittamiseen ja markkinointiin, asiakassuhteen hallintaan sekä markkinoinnin ja palveluidemme kehittämiseen.

Kuinka henkilötietojasi käytetään?

Henkilötietoja käytetään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin. Pääasiallisia käyttötarkoituksiamme ovat:

Palveluidemme tarjoaminen, toimittaminen ja asiakkuuksien hallinta

Henkilötietoja käytetään asiakkuuden hallintaan liittyen, kuten palveluiden tuottamiseen ja toimittamiseen sekä asiakasviestintään.

Markkinointi ja viestintä

Käsittelemme henkilötietoja lain sallimissa rajoissa myös markkinoinnin toteuttamiseksi ja suoramarkkinointitarkoituksiin. Tämä voi pitää sisällään myös markkinoinnin tai palveluiden kohdentamiseksi tehtävää henkilötietojen käsittelyä ja anlysoimista.

Saatamme esimerkiksi kohdentaa viestejä kanavissamme perustuen aikaisempaan kiinnostukseen.

Palveluiden tuotekehitys

Saatamme hyödyntää henkilötietoja myös tuotteidemme, palveluidemme ja viestintämme kehittämiseksi ja prosessien parantamiseksi.

Lakisääteiset velvoitteet

Saatamme kerätä henkilötietoja myös lakisääteisiä velvoitteita varten, kuten kirjanpito- ja viranomaistarkoituksiin.

Henkilötietojen kerääminen ja lähteet

Pääosa keräämistämme henkilötiedoista saadaan suoraan asiakkaalta itseltään yhteydenottojen yhteydessä ja palveluitamme käytettäessä. Keräämme tietoja mahdollisesti myös käyttäen julkisia lähteitä ja rekistereitä, kuten yritysten verkkosivustoja, LinkedIniä tai muita sosiaalisen median kanavia.

Keräämme tietoa ja analysoimme verkkosivustomme käyttöä hyödyntäen HubSpotin, Leadfeederin, LinkedInin ja Google Analyticsin palveluita. Tavoitteenamme on näitä tietoja hyödyntäen saada kehitettyä sivustoamme paremmaksi ja asiakkaiden kysymyksiin ja tarpeisiin vastaavaksi. Saatamme myös personoida sivuston sisältöä käytössämme olevaan tietoon perustuen.

Keräämme ja käsittelemme pääasiassa vain asiakkaidemme ja potentiaalisten asiakkaidemme sekä yhteistyökumppaneidemme henkilötietoja.

Tyypillisesti asiakkaalta suoraan saatavia tietoja ovat:

  • Yrityksen nimi, y-tunnus ja osoite sekä yhteyshenkilön etu- ja sukunimi, työsähköpostiosoite, työpuhelinnumero ja titteli
  • Tiedot markkinointiluvista ja/tai kielloista
  • Henkilöiden itsensä antamat luokittelutiedot (esimerkiksi toimiala)
  • Yhteydenottolomakkeiden ja verkkosivuston chatin kautta syöttävät tiedot
  • Palautteet

Saatamme käsitellä palveluiden käytön yhteydessä esimerkiksi seuraavia asiakasta koskevia henkilötietoja:

  • IP-osoitetieto tai muu tunniste
  • Evästeillä kerättävät tiedot
  • Verkkopalvelumme käytöstä kerättävät tiedot

Muista lähteistä saatamme saada erityisesti seuraavia asiakasta koskevia tietoja:

  • Sosiaalisten medioiden käyttöön liittyvät tiedot
  • Kiinnostus tuotteitamme tai palveluitamme kohtaan

Saatamme kerätä ja käsitellä myös muita tietoja suostumuksellasi.

Henkilötietojen käsittelyn perusteet

Pidämme huolen siitä, että meillä on aina lain vaatima peruste henkilötietojen käsittelylle. Tietojen käsittelyymme voi olla useampi eri peruste, mutta varmistamme, että meillä on olemassa aina vähintään yksi lain määrittelemä käsittelyedellytys.

Asiakas- ja markkinointirekistereiden tietoja käsittelemme pääasiassa sopimusten täyttämiseksi sekä valmistelemiseksi ja oikeutetun etumme perusteella, joihin kuuluvat erityisesti palveluidemme tuottaminen ja toimittaminen, asiakkuudenhallinta, suoramarkkinointi ja asiantuntijapalveluidemme tuotekehitys.

Suostumuksellasi saatamme myös käyttää sähköpostiosoitettasi ja muita asiakas- ja markkinointirekistereiden tietoja uutis- ja markkinointikirjeiden lähettämiseen. Mikäli käsittelemme tietoja vain suostumukseen perustuen, voidaan suostumus peruuttaa milloin tahansa.

Saatamme käsitellä tietoja myös lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi.

Tietoja käsittelevät henkilöt ja luovuttaminen kolmansille osapuolille

Pääsääntöisesti henkilötietojen käsittelyyn osallistuvat yrityksemme työntekijät omassa työssään.

Tietoja luovutetaan mahdollisesti luottamuksellisesti myös alihankkijoillemme, jotka käsittelevät henkilötietoja kirjallisen toimeksiantosopimuksen nojalla. Alihankkijamme käsittelevät henkilötietoja sovitulla tavalla, kirjallisten ohjeiden mukaisesti ja vain tässä tietosuojaselosteessa tarkoitetulla tavalla.

Asiakkaita koskevien henkilötietojen osalta saatamme käyttää alihankkijoita erityisesti tietojen tallentamiseen ja asiakashallintaan liittyen (pilvitallennuspalvelut, projektinhallinta- ja viestintätyökalut, CRM, markkinointiautomaatio), tekniseen tukeen, verkkosivustojen suunnitteluun ja toteuttamiseen, järjestelmien konfigurointiin ja ohjelmointiin liittyen.

Saatamme luovuttaa tietoja myös muutoin sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi taikka lain tai toimivaltaisen viranomaisen sitä edellyttäessä.

Saatamme myös luovuttaa anonymisoitua tai tilastollista tietoa, jota ei voida yhdistää henkilöön. Mikäli tällainen tieto ei ole enää henkilötiedoksi katsottavaa, saatamme luovuttaa tietoa kolmansille osapuolille myös muuta kuin aiemmin mainittua tarkoitusta varten.

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Tietoja saatetaan tietyissä tilanteissa siirtää EU:n ulkopuolelle. Käyttämistämme pilvipalveluista osa saattaa sijaita EU:n ulkopuolella.

Mikäli tietoa siirtyy EU:n ulkopuolelle, varmistamme että maa on EU:n komission tarkoittama riittävän tietosuojan maa, Yhdysvalloissa sijaitseva siirronsaaja on Privacy Shield -sertifioitu tai siirto tapahtuu EU:n komission julkaisemia mallilausekkeita hyödyntäen. Huolehdimme siis aina, että mahdollinen tiedonsiirto toteutetaan lain vaatimin perustein sekä riittävin suojamekanismein.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja ei säilytetä pidempään kuin on tarpeellista niiden käyttötarpeen, sopimuksen tai lain näkökulmasta. Henkilötietojen säilytysajat kuitenkin vaihtelevat käyttötarkoituksesta ja tilanteesta riippuen. Tietojen säilytysajan perusteena saattaa olla myös lainsäädäntö, kuten kirjanpitolaki. Tarvittaessa pyrimme myös päivittämään tietoja. Tarpeeton tieto poistetaan.

Tietojen antamisen pakollisuus

Mikäli emme saa henkilötietoja tai emme saa lupaa niiden käsittelyyn, emme todennäköisesti pysty palvelemaan kyseistä asiakasta ja täyttämään toimintamme tarkoitusta täysimääräisesti. Mikäli et halua että käsittelemme tietojasi tietosuojaperiaatteidemme mukaisesti, pyydämme että et toimita meille mitään tietoja.

Evästeiden käyttäminen

Verkkosivuillamme on käytössä HubSpot-, Leadfeeder- ja Google Analytics -ohjelmistot, jotta voisimme mukauttaa käyttäjäkokemuksen sivuston kävijöille sopivaksi ja kehittää sivustoamme.

Evästeillä tarkoitetaan lyhyitä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan käyttäjän päätelaitteeseen verkkopalvelimen toimesta. Evästeiden avulla saamme tietoa siitä, miten verkkosivuamme käytetään.

Saatamme hyödyntää evästeitä palveluidemme ja verkkosivustomme kehittämiseen, verkkosivuston käytön analysoimiseen sekä markkinoinnin kohdentamiseksi ja optimoimiseksi.

Verkkosivuston käyttäjällä on mahdollisuus antaa suostumuksensa tai kieltää tietyntyyppisten evästeiden käyttö. Huomioithan, että evästeiden estäminen vaikuttaa verkkosivustomme toimivuuteen ja käyttökokemukseen.

Tietojen keruun kohteen oikeudet ja vaikutuskeinot

Suostumuksen peruuttaminen

Mikäli tietoja käsitellään suostumuksen perusteella, voidaan suostumus milloin tahansa peruuttaa ilmoittamalla siitä meille lähettämällä sähköpostia osoitteeseen ali@aliomar.fi.

Pääsy tietoihin

Henkilöillä on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsitelläänkö yrityksessämme häntä koskevia henkilötietoja sekä mitä henkilötietoja häntä koskien käsitellään. Henkilöillä on myös oikeus saada täydentäviä tietoja henkilötietojen käsittelyn perusteista.

Oikeus saada virheet korjatuksi

Henkilöillä on oikeus pyytää, että heitä koskevat virheelliset tai vanhentuneet tai muuten puutteelliset henkilötiedot korjataan.

Oikeus suoramarkkinoinnin kieltämiseen

Henkilö voi kieltää henkilötietojen käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksia varten lähettämällä sähköpostia osoitteeseen ali@aliomar.fi.

Oikeus vastustaa käsittelyä

Mikäli henkilötietoja käsitellään yleisen edun taikka yrityksemme oikeutetun edun perusteella, tietojen omistajalla on oikeus vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä siltä osin, kuin käsittelylle ei ole olemassa sellaista huomattavaa syytä, joka syrjäyttäisi hänen oikeutensa tai käsittely ei ole tarpeellista oikeudellisen vaateen hoitamiseksi.

Huomioithan, että tällaisessa tilanteessa emme todennnäköisesti pysty enää palvelemaan sinua.

Oikeus rajoittaa käsittelyä

Tietyissä tilanteissa henkilöllä on oikeus vaatia, että rajoitamme hänen henkilötietojensa käsittelyä.

Oikeus saada tiedot siirretyksi

Mikäli tietoja on käsitelty suostumuksen perusteella tai sopimuksen täyttämiseksi, tietojen omistajalla on mahdollisuus saada hänen sähköisesti toimittamansa tiedot itselleen yleisesti käytetyssä muodossa, jotta tiedot voidaan siirtää toiselle palveluntarjoajalle.

Oikeuksien toteuttaminen

Edellä kuvatut oikeudet on mahdollista toteuttaa ottamalla meihin yhteyttä esimerkiksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen ali@aliomar.fi.

Pyydämme samassa yhteydessä sinua mainitsemaan nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi sekä liittämään viestiin passi-, ajokortti- tai muun henkilöllisyystodistuskopion, jotta voimme varmistaa oikeuksien toteuttamista pyytävän henkilön henkilöllisyyden.

Mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittely on lain vastaista, voit myös tehdä valituksen henkilötietoasioissa toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutettu).

Tietosuojaselosteen päivittäminen

Mikäli toimintamme tai tietosuojaperiaatteemme muuttuu, saatamme tehdä päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen. Päivityksiä voidaan tehdä myös lainsäädännön muuttuessa. Muutokset tulevat voimaan kun uusi tietosuojaseloste on julkaistu.

Edellä mainitusta syystä pyydämme että tutustut tämän tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisin väliajoin.

Yhteystiedot tietosuoja-asioissa

Ali Omar
ali@aliomar.fi

Spartamed Oy c/o Ali Omar
Iso Roobertinkatu 3-5 B 27
00120 Helsinki

Y-tunnus: 2602883-7