Millainen on hyvä pitch deck?

Pitch-deck-planning

Startup-founderina tiedät, että yritykselläsi on oltava pitch deck (aka investor deck), mikäli mielit saada lisärahoitusta ja kasvattaa liiketoimintaa. Mikä tahansa kokoon kyhätty PowerPoint-esitys ei aja asiaa, kun tarkoituksena on saada sijoittaja kiinnostumaan tai jopa vakuuttumaan yrityksesi ja ideasi toimivuudesta.

Millainen sitten on hyvä pitch deck? Vaikka sisältö onkin tärkein, pidä mielessä, että sekavalla esitystavalla saatat vesittää deckin tarkoituksen kokonaan, jos dioja ei edes jakseta katsoa läpi. Rakenteen on oltava looginen ja kuljetettava lukija luontevasti asiasta toiseen. Tässä artikkelissa käytetty järjestys sopii useimmille startupeille.

Pitch deckin ”pituudeksi” suositellaan yleensä 10-20 diaa. Diojen määrää ei tarvitse pelätä, kun pidät kokonaisuuden loogisena ja yksittäiset diat selkeinä ja ytimekkäinä. Älä siis ahda liikaa asiaa yksittäiselle dialle. Tärkeimpien pointtien on hahmotuttava yhdellä silmäyksellä. Siinä auttavat selkeät yhden rivin otsikot, ytimekkäät listat ranskalaisin viivoin, kuvat ja fonttikoko, jota on helppo lukea.

Totta kai olennaisinta on, mitä asioita pitch deckiisi sisällytät, ja seuraavassa keskitytään tähän puoleen tarkemmin. Listaan asiat, jotka sijoittajana haluan tässä vaiheessa yrityksestä tietää – sinun tehtäväsi on miettiä oikeat sanat näihin raameihin. Se ei välttämättä ole helppoa, sillä hyvä pitch deck vaatii kiteyttämisen taitoa. Kannattaa käyttää aikaa siihen että pystyt kertomaan kaiken tärkeän lyhyesti ja ytimekkäästi – ja jättämään kaiken turhan pois.

1. Otsikko

Aloita yrityksesi nimellä. Sen alle sopii slogan tai tag line, joka kuvaa mistä on kyse: mikä tuote/palvelu, kenelle, miksi ja/tai miten.

2. Tausta

Sijoita bisnesideasi kehykseen, joka auttaa asiasi ymmärtämistä.

3. Ongelma

Kuvaile konkreettisesti ja seikkaperäisesti ongelmia, joita asiakkaillasi on ja myös millaisiin seurauksiin ne ovat johtaneet.

4. Ratkaisu

Kerro yrityksesi tarjoamasta ratkaisusta, ja millä tavoin se antaa vastauksen asiakkaiden ongelmiin.

5. Tuote

Esittele tuotteesi tai palvelusi ja miten se toimii. Jos et ole henkilökohtaisesti pitchaamassa, laita deckiin ainakin kuvia, ja jos mahdollista, linkki demoon jolla tuotteeseen/palveluun pääsee tutustumaan konkreettisemmin.

6. Hyödyt

Kuvaile, millaista hyötyä tai etua asiakkaat saavat tuotteestasi.

7. Markkina

Kuvaa tavoitteesi markkinoiden suhteen kolmella tasolla:

 • TAM (Total Available Market)
  = tuotteen tai palvelun markkinoiden kokonaiskysyntä
 • SAM (Serviceable Available Market)
  = TAM-segmentti, johon tuotteesi/palvelusi on kohdistettu ja joka on maantieteellisesti ulottuvillasi
 • SOM (Serviceable Obtainable Market)
  = se osa SAM:sta, jonka voit ottaa haltuusi

8. Asiakassegmentit

Kuvaile asiakassegmenttejä, jotka olet määritellyt yrityksesi/tuotteesi kohderyhmiksi. Kuvaile näiden asiakkaiden tarpeita ja selitä miten ja miksi juuri sinun yrityksesi ja tuotteesi voi parhaiten palvella heitä. Osoita, että ymmärrät kohdeasiakassegmenttejäsi.

9. Kilpailijat

Kilpailijakartoitus paljastaa sijoittajille, miten hyvin olet tehnyt kotitehtäväsi. Selvitä tärkeimmät kilpailijasi, heidän ydinosaamisensa sekä tuotteensa tai palvelunsa ominaisuudet. Tee ydinasioista vertailu yrityksesi ja kilpailijoiden välillä esim. kilpailijamatriisin muodossa. Kerro millä tavalla tuotteesi poikkeaa kilpailijoidesi tuotteista; millä tavoin se on ainutlaatuinen.

10. Kasvuvauhti ja -ennuste

Esitä selkeinä lukuina, mitä yrityksesi on saanut aikaan tähän mennessä. Esitä MRR- tai ARR-kehitys graafisena kaaviona viime vuosilta (tai kuukausilta, jos vuosidataa ei vielä ole) sekä SaaS-yrityksen ollessa kyseessä tärkeimmät mittarit, kuten CAC, LTV, churn, keskimääräinen kk-laskutus jne.

11. Asiakkaat

Kerro paljonko ja millaisia asiakkaita sinulla on. Jos pyörität B2B-yritystä, laita esille asiakkaidesi logot – mitä enemmän niitä on, sen parempi.

12. Asiakastarina

Voit sisällyttää pitch deckiin kuvauksen onnistuneesta asiakaskeissistä: asiakasyrityksen nimi ja logo, asiakkaan edustajan nimi ja kuva ja lyhyt testimoniaali/suositus.

13. Suositukset

Voit hyvin myös koota yhdelle dialle kokoelman asiakkaiden lyhyitä, vapaamuotoisia suosittelutekstejä nimen ja yhteystiedon kera.

14. Taloustiedot (1/2)

Toteuma ja budjetti kaaviona.

15. Taloustiedot (2/2)

Toteuma ja budjetti numeroina.

16. Go-To-Market -strategia ja myyntiprosessi

Kuvaile miten aiot päästä markkinoille, millä keinoilla aiot hankkia liidejä ja millä tavoin aiot markkinoida tuotettasi. Erityisesti B2B-startupien on tärkeää selvittää myös, miten tuotettanne myydään.

17. Bisnesmalli ja hinnoittelu

Selosta yrityksesi toimintamalli (perustuuko se esimerkiksi tilauksiin, missä määrin pohjaa konsultaatioon tms.) sekä hinnoittelumallisi.

18. Tuotteen roadmap

Hahmottele pääpiirteittäin, mihin suuntaan ja millä aikataululla tuotettasi ollaan kehittämässä. Kerro mitä tavoitellaan ja millä tavoin se tulee hyödyttämään asiakkaitasi ja sitä kautta yritystäsi.

19. Tiimi

Esittele tiimisi jäsenet, heidän roolinsa sekä heidän kokemuksensa ja relevantit tietonsa ja taitonsa.

20. Hallitus ja neuvonantajat

Esittele yrityksesi hallituksen jäsenet ja advisorit: tausta, kokemus ja relevanssi.

21. Rahoituskierros

Tee selkoa seuraavista asioista:

 • Mikä kierros on kyseessä? Pre-seed, seed, post-seed, bridge, A-round tms.?
 • Paljonko rahaa pyydät tällä kierroksella?
 • Valuaatio ja valuaatio ennen ulkopuolista rahoitusta
 • Paljonko osakkeita merkitään?
 • Paljonko rahoitusta on kerätty tähän mennessä?
 • Cap table ennen sijoittamista
 • Millä tavoin aiot hankkia lisärahoitusta?

22. Yhteystiedot

Founderin/co-founderien tai muun yhteyshenkilön yhteystiedot: sähköposti, puhelinnumero ja osoite.

Selkeä ja informatiivinen pitch deck mietitty, koostettu ja valmiina tekemään vaikutus enkelisijoittajaan? Voit lähettää deckin ja hakea rahoitusta nettisivujemme kautta.